547 424 533

Často kladené otázky

Zajímají Vás informace o nabízených produktech, poskytovaných službách, nebo přímo o naší společnosti? Některé z častých otázek naleznete na této stránce.

Jak vypovědět pojistnou smlouvu?

Výpověď pojistné smlouvy je možná z několika důvodů ustanovených zákonem o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. Jako zákoné ustanovení jsou uvedené formy výpovědi závazné a akceptovatelné pro všechny pojišťovny nabízející své služby na našem trhu. Jedná se o: 

  • Výpověď do dvou měsíců od vzniku pojistné smlovuy 
  • Výpověď ke konci pojistného období (6ti týdenní výpovědní lhůta) 
  • Výpověď do tří měsíců od vzniku pojistné události 
  • Výpověď z důvodu navýšení pojistného
  • Výpověď z důvodu prodeje/zániku rizik
  • Výpověď z důvodu převodu pojistného kmene na jiného pojistitele (lhůta 1 měsíc)
  • Výpověď dohodou
  • Výpověď neplacením smlouvy

Jaký je nejdelší možný termín pro nahlášení pojistné události?

„Povinné ručení - §8 odst. 1 zákona č.168/1999 Sb. ve znění novel o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla stanovuje pro pojištěného povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že došlo ke škodné události. Poškozený je pouze vázán lhůtou, ve které se jeho nárok promlčuje. Je však v jeho zájmu, aby škodu u pojistitele uplatnil rovněž bezodkladně, a to jednak z důvodu získat co nejrychleji pojistné plnění a jednak i z důvodu, že je povinen pojistiteli svůj nárok na pojistné plnění prokázat, což by se mu s odstupem času nemuselo podařit.“

Jak probíhá vyřizování pojistné události?

„Po telefonickém nahlášení pojistné události pojišťovně Vám tato pojišťovna zašle formulář Oznámení pojistné události. Vyplněný a podepsaný formulář zašlete spolu s doklady, které jsou na něm uvedeny, na adresu pojišťovny. Pojistnou událost posoudí pojišťovna a po ukončení šetření Vás písemně vyrozumí o tom, zda-li Vám vznikl nárok na pojistné plnění či nikoliv a případně od kdy přebírá hrazení Vašich splátek.“

Co ovlivňuje cenu cestovního pojištění?

„Cena pojištění je dána počtem dní, místem Vaší cesty, typem cesty (turistická / pracovní / lyžařská), rozsahem rizik, které jsou pojištěním kryty a výší limitů (tedy kolik pojišťovna zaplatí v případě pojistné události za konkrétní typ škody). Některé pojišťovny pak nabízejí slevy pro rodiny, či slevy na vícedenní (např. celoroční) pojištění. Základní pojištění pro Evropu přijde jednu osobu na pár korun denně, za 14 denní dovolenou v Evropě zaplatíte 200Kč i méně. Pro rodiny, děti a větší skupiny existují výrazné slevy.“


Máte na nás jiný dotaz?

Nenašli jste odpovědi na to, co Vás zajímalo? Nevadí, vyplňte formulář níže a budeme Vás s odpovědí kontaktovat. Případně využijte tel: 547 424 532 a naši prodejci se Vám budou ochotně věnovat.

Chcete dostávat informace?

Chcete být informováni o aktuálních možnostech pojištění? Zadejte svůj email a už Vám nic neuteče.